Sigurimi i rezultateve, besueshmërisë dhe qëndrueshmërisë.

Rreth nesh

T&XH

Kompani ndërtimi “T&XH”sh.p.k është themeluar në Durrës, në vitin 2017. Ka zgjeruar veprimtarinë e saj në të gjithë vendin duke u rritur shumë shpejt gjatë viteve të fundit në përgjigje të kërkesës së Industrisë Shqiptare të Ndërtimit.
Vëmendja e kompanisë është e fokusuar edhe në menaxhimin e resurseve njerëzore, kualifikimin e stafit dhe sigurinë në kantier.
Ne udhëhiqemi nga parimi i integritetit në mënyrën e të punuarit cilësisht, në afate kohore të parashikuara dhe konform rregullave dhe legjislacionit në fuqi duke ofruar cilësi të padiskutuar të një niveli të lartë, për tregun Shqiptar dhe atë të huaj.
Përparim Cena
Përparim Cena
Administrator
Tomorr Cena
Tomorr Cena
Inxhinier Ndërtimi - Konstruktor
Xhevit Cena
Xhevit Cena
Financë - Kontabël
Isla Dushkaj
Isla Dushkaj
Inxhiniere Ndërtimi
Herald Hylviu
Herald Hylviu
Inxhinier Ndërtimi
Selman Proj
Selman Proj
Inxhinier ndërtimi
Zhan Priftuli
Zhan Priftuli
Arkitekt
Eduart Kasneci
Eduart Kasneci
Inxhinier Gjeodet
Erion Nito
Erion Nito
Inxhinier Gjeodet
Klea Sheganaku
Klea Sheganaku
Inxhiniere Mjedisi
Algert Leka
Algert Leka
Inxhinier Mjedisi
Benardo Rrucaj
Benardo Rrucaj
Inxhinier Elektrik
Alma Kapedani
Alma Kapedani
Inxhiniere Hidroteknike
Arben Allaraj
Arben Allaraj
Inxhinier Mekanik
Lorenc Cena
Lorenc Cena
Asistent Logjistike