Përsosmëri dhe inovacion i integruar në çdo dizajn.

Kreu

T&XH

Kompani ndërtimi “T&XH”sh.p.k është themeluar në Durrës, në vitin 2017. Ka zgjeruar veprimtarinë e saj në të gjithë vendin duke u rritur shumë shpejt gjatë viteve të fundit në përgjigje të kërkesës së Industrisë Shqiptare të Ndërtimit. Vëmendja e kompanisë është e fokusuar edhe në menaxhimin e resurseve njerëzore, kualifikimin e stafit dhe sigurinë në kantier. Ne udhëhiqemi nga parimi i integritetit në mënyrën e të punuarit cilësisht, në afate kohore të parashikuara dhe konform rregullave dhe legjislacionit në fuqi duke ofruar cilësi të padiskutuar të një niveli të lartë, për tregun Shqiptar dhe atë të huaj.

Çfarë ofrojmë :

Ndërtime  Civile dhe Industriale
Ndërtime Civile dhe Industriale

Rikonstruksion dhe Riforcime të objekteve ekzistuese.
Ndërtime parafabrikat beton-arme, struktura metalike dhe druri.
Punime nëntokësore, ura dhe vepra arti.

Punime në Infrastrukturë dhe Transport
Punime në Infrastrukturë dhe Transport

Rrugë, autostrada, mbikalime, hekurudha etj
Sinjalistika rrugore jo ndriçuese.
Barrierra dhe mbrojtje rrugore.

Projektim
Projektim

Projektim Objekte Civile-Industriale prej murature e skelet Beton-Arme.
Projektim Objekte Civile e turistike prej druri.
Projektim të instalimeve Hidro-Termosanitare.

Vlerësime Inxhineri - Ekonomike të Pasurive të Paluajtshme
Vlerësime Inxhineri - Ekonomike të Pasurive të Paluajtshme

Ndërtesa, truall, objekte të dëmtuara nga tërmeti.
Konsulencë inxhinierike në ndërtim
Sigurim i objekteve të ndërtuara dhe riforcuara në Kompani Sigurimi

Menaxhim Projekti
Menaxhim Projekti

Arkitektonik, konstruktiv.
Elektrik, Hidraulik.
Sistem kunder zjarrit, system uji.

Auditim të Efiçensë së Energjisë
Auditim të Efiçensë së Energjisë

Përmirësimi i performancës energjetike në ndërtesa, manifakturë dhe produkte industriale për ndërtimin si dhe në transport.

Riforcim me  Metodën e Troketimit l SHOTCRETE
Riforcim me  Metodën e Troketimit l SHOTCRETE

Ka përbërje beton që përcillet përmes një tubi dhe aplikohet në sipërfaqe mbështetëse.
Aplikohet në mure mbajtëse të ndërtesave civile, ura, vepra arti etj.
Makineria që disponojmë është e çertifikuar nga BE.

Riforcim me Metoden e Fibrës së Karbonit l C-FRP
Riforcim me Metoden e Fibrës së Karbonit l C-FRP

Ka në qendër të vëmendjes përdorimin e  Fibrës së Karbonit.
Ky material zëvendëson materialet metalike në shumë aplikime strukturore të betonit, pasi mban ngarkesa përgjatë gjatësisë së fibrës dhe siguron forcë dhe ngurtësi në një drejtim.

Konstruksione metalike me Partner Distributor CUALIMETAL S.A.U
Konstruksione metalike me Partner Distributor CUALIMETAL S.A.U

Kompani per kapanone industriale per fabrika
Kapanone me mbulese me panele sanduich
Membrana metalike te varura
Parking me konstruksione celiku
Tenda per cati me konstruksione metalike
Projektim konstruksionesh metalike

Punime të realizuara

Rikonstruksion i godinës "Dovana e Madhe" l Durrës

Ndërtesa është ideuar dhe organizuar për biznes, me hapësira për zyra dhe ambiente shërbimesh.

Shiko të gjitha imazhet
Rikonstruksion Bulevardi ”Ismail Qemali” l Vlorë

Shëtitorja është ideuar dhe organizuar, për hapësira në ndihmë të komunitetit, për një zhvillim të qytetit.

Shiko të gjitha imazhet
Rikonstruksion dhe Shtesë kati në objektin ekzistues l Vlorë

Ndërtesa është ideuar dhe organizuar për biznes, me hapësira për zyra dhe ambiente shërbimesh. Ndërtesa ka një fasadë të ventiluar prej xhami, sisteme të avancuara të sigurisë si dhe impiante mekanike tejet efiçente.

Shiko të gjitha imazhet
Rikonstruksion dhe Riforcim “Vila Sefa” l Tiranë

Ndërtesa 4 kate është ideuar dhe organizuar për hoteleri.

Shiko të gjitha imazhet
Rikonstruksion Bulevardi ”Taulantia” l Durrës

Shëtitorja është ideuar dhe organizuar për hapësira për komunitetin, për një zhvillim të qytetit.

Shiko të gjitha imazhet
Rikonstruksion banese l Durrës

Ndërtesa 4 kate është ideuar dhe organizuar për biznes.

Shiko të gjitha imazhet
Rikonstruksion me shtim volumi l Durrës

Ndërtesa është ideuar dhe organizuar për restorant. Duke përdorur teknikën e ShoteCrete.

Shiko të gjitha imazhet
Rindërtimi i njësive të banimit në ndërtesa (pallat), për zonën e re për zhvillim l Bubq

Ndërtesat janë ideuar dhe organizuar për objekte banimi.

Shiko të gjitha imazhet
Rikualifikimi urban I ambjenteve rekrative, në lagjen "5 Shtatori" l Çorovodë

Shëtitorja është ideuar dhe organizuar për hapësira për komunitetin, për një zhvillim të qytetit.

Shiko të gjitha imazhet
Restaurimi i fasadave të objekteve, në lagjen "5 Shtatori" l Çorovodë

Ndërtesat janë organizuar, për banim.

Shiko të gjitha imazhet
Rikonstruksion Eleminimi I Pasojave të Tërmetit në ISHE NPV Nr.2 l Durrës

Ndërtesa është ideuar dhe organizuar për biznes.

Shiko të gjitha imazhet
Riaftësim strukturor i ndërtesës "Klara 1&2" l Tiranë

Ndërtesa është ideuar dhe organizuar për biznes dhe banim. Duke përdorur metodën me C-FRP

Shiko të gjitha imazhet
Riaftësim strukturor i Ndërtesës AGI-BES HALILI l Tiranë

Ndërtesa është ideuar dhe organizuar për biznes dhe banim. Duke përdorur metodën e C-FRP.

Shiko të gjitha imazhet
Rikonstruksion dhe Shtesë kati në vilën 1 kat l Kavajë

Ndërtesa është ideuar dhe organizuar për banim

Shiko të gjitha imazhet
Kopështi i jetës | Tiranë

Qendër ditore për fëmijë me kushte dhe standarte europiane, për të ofruar një ambient sa më të ngrohtë dhe edukativ.

Shiko të gjitha imazhet
Projekti për Zhvillim të Integruar Urban dhe Turistik | Berat

Rigjenerim i integruar urban i zonës së kalasë rreth Muzeut Etnografik dhe rrugës Mihal Kameno

Shiko të gjitha imazhet
Furnizim Vendosje ndriçim rruge | Durrës

Ndriçimi do të ketë dy funksione edhe si pjesë e arredimit si dhe anë funksionale.

Shiko të gjitha imazhet
Ndërtim Parku Qëndror | Librazhd

Rehabilitim i parkut, për ta bërë më të aksesueshme nga qytetarët.

Shiko të gjitha imazhet
Rikonstruksion Strukture Vile | Durrës

Ndërtesa është ideuar dhe organizuar për banim

Shiko të gjitha imazhet
Dua te luaj | Lezhë

Ndërhyrje për përmirësimin e hapësirave publike të destinuara për aktivitete rekreative

Shiko të gjitha imazhet
Dua te luaj | Fushë-Krujë

Ndërhyrje për përmirësimin e hapësirave publike të destinuara për aktivitete rekreative

Shiko të gjitha imazhet
Dua të luaj | Thumanë

Ndërhyrje për përmirësimin e hapësirave publike të destinuara për aktivitete rekreative

Shiko të gjitha imazhet
Rikualifikim Qëndre Fshati l Shishtavec

Ndërhyrje rigjenerimi urban në fshat me potencial turistik

Shiko të gjitha imazhet